Corporation | Business | Products | Investors | Partners | Members | Help | Contact us 
 Fact Sheet 
 Plan & Strategy 
 Board of directors 
 Address & Contact 
 Brief History 
 Corporate Idenity 

0000000

Tháng 9/1995

Công ty FINTEC được thành lập theo hình thức Công ty cổ phần tư nhân.
Hoạt động kinh doanh: Cung cấp các giải pháp và sản phẩm Công nghệ thông tin.
Địa chỉ : 18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 

Tháng 1/1996

Gia nhập Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

 

Tháng 4/1997

Thành lập Trung tâm Thiết bị Văn phòng (FINTEC OA).


 

Tháng 9/1998

Thành lập Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm (FINTEC Factory).


 

Tháng 4/1999

Thành lập Văn phòng Chi trả Kiều hối (FINTEC Finance).
Địa chỉ : 18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Tháng 12/1999

Thành lập Trung tâm Công nghệ Phần mềm và Thương mại Điện tử.
 

Tháng 12/1999

Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Tháng 3/2000

Thành lập Chi nhánh tại Thành Phố Đà Nẵng.

Tháng 5/2000

Thành lập Chi nhánh Tin Học (FINTEC IT).

 


_PRINTER   _FRIEND   [ Back ]

Copyright © FINTEC Corporation 1999-2006
18 Yet Kieu - Hanoi - Vietnam
Tel: +84 4 3942 5195 Fax: +84 4 3942 5196 Email:
hq@fintec.com.vn
All rights reserved