Corporation | Business | Products | Investors | Partners | Members | Help | Contact us 
 Fact Sheet 
 Plan & Strategy 
 Board of directors 
 Address & Contact 
 Brief History 
 Corporate Idenity 

0000000


 


Trụ sở chính

Địa chỉ:

18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm,  Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

+84-4-3942 5195

Fax:

+84-4-3942 5196

Email:

 hq@fintec.com.vn

Bán hàng:

 hq@fintec.com.vn

Hỗ trợ khách hàng:

hq@fintec.com.vn

Thông tin chung:

 hq@fintec.com.vn
 

Chi nhánh tại Đà Nẵng

Địa chỉ:

123 phố Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại/Fax:

+84-511-691 691

Email:


Liên hệ với các thành viên của FINTEC


_PRINTER   _FRIEND   [ Back ]

Copyright © FINTEC Corporation 1999-2006
18 Yet Kieu - Hanoi - Vietnam
Tel: +84 4 3942 5195 Fax: +84 4 3942 5196 Email:
hq@fintec.com.vn
All rights reserved