Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Công ty TNHH Công nghiệp FINTEC 
 Chi nhánh Tin học 
 Chi nhánh Thăng Long 
 Văn phòng chi trả kiều hối 
 Trung tâm Công nghệ phần mềm và Thương mại điện tử 

0000000Trung tâm Công nghệ phầm mềm và Thương mại điện tử (eFintec) là thành viên của Công ty FINTEC. Trung tâm được thành lập với mục đích ban đầu là hỗ trợ công việc kinh doanh của Công ty trên mạng Internet, vận hành và khai thác tối đa hệ thống mạng intranet sẵn có. Hiện nay các sản phẩm và dịch vụ của eFintec đã bắt đầu được thị trường biết đến. Chúng tôi luôn sẵn sàng đảm nhận những dịch vụ thuê ngoài phù hợp với chức năng của mình. Dịch vụ của Trung tâm gồm:

  • Thiết kế web và cho thuê máy chủ
  • Cung cấp ứng dụng cho web
  • Cung cấp các giải pháp cho mạng intranet và Internet
  • Phát triển phần mềm
  • Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì và nâng cấp mạng máy tính
 


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn