Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Công ty TNHH Công nghiệp FINTEC 
 Chi nhánh Tin học 
 Chi nhánh Thăng Long 
 Văn phòng chi trả kiều hối 
 Trung tâm Công nghệ phần mềm và Thương mại điện tử 

0000000

The Office Automation Equipment Center supplies office-automation equipment of famous makes, especially those of CANON like photocopiers, fax machines and printers of various models. SEPOMs ink refiller, which is compatible with CANON, HP and EPSON apparatuses, is another main trade item of FINTEC OA. Dedicated sales and technical teams make the center reliable supply source for your offices.

Contact information:

Address : No. 101 K1 Giang Vo, Hanoi, Vietnam
Tel : (+84) 4 8562437
Fax : (+84) 4 8562699
Email : fintec-oa@hn.vnn.vn

 


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn