Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Công ty TNHH Công nghiệp FINTEC 
 Chi nhánh Tin học 
 Chi nhánh Thăng Long 
 Văn phòng chi trả kiều hối 
 Trung tâm Công nghệ phần mềm và Thương mại điện tử 

0000000The information Technology Branch is the founder member of FINTEC Corporation. FINTEC IT is an official distributor of renowned brand names as IBM, COMPAQ, ACER, HEWLETT-PACKARD, MICRON, MOTOROLLA, 3C0M, CISCO and has been awarded certificates by these vendors for its great performance in the local market of Vietnam. 

Contact information:

Address : No. 5-7 Dinh Le, Hanoi, Vietnam
Tel : (+84) 4 8253736
Fax : (+84) 4 8253751
Email : fintec-it@fintec.com.vn


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn