Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Đầu tư & tài chính 
 Chế biến thực phẩm 
 Công nghệ thông tin 
 Thương mại tổng hợp 
 Thương mại điện tử 
 Tư vấn doanh nghiệp 
 Phát triển nguồn lực 

0000000Obviously, facing a growing severe competition is unavoidable reality for all businesses, if you look into:

  • The rapid progress of science and technology that gives rise to unprecedented demands;
  • The less generosity of customers in their choices;
  • High substitutiveness of products;
  • And the most -- scarcity of competitive resources

Being aware of these facts, FINTEC has been adopting practice arising measures to self-enrich in production resources, management resources, human resources and the most important -- its responsiveness to the changeable business environment.


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn