Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Đầu tư & tài chính 
 Chế biến thực phẩm 
 Công nghệ thông tin 
 Thương mại tổng hợp 
 Thương mại điện tử 
 Tư vấn doanh nghiệp 
 Phát triển nguồn lực 

0000000


FINTEC hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng hiểu biết trong các lĩnh vực mà công ty có kinh nghiệm: đầu tư, tài chính, chế biến nông sản thực phẩm, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn cho các quá trình ứng dụng công nghệ và thiết bị mới;
  • Các chương trình tìm kiếm thông tin thị trường;
  • Thương mại điện tử và hỗ trợ marketing trên Internet;
  • Tư vấn các dự án đầu tư;
  • Tư vấn tài chính ;


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn