Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Đầu tư & tài chính 
 Chế biến thực phẩm 
 Công nghệ thông tin 
 Thương mại tổng hợp 
 Thương mại điện tử 
 Tư vấn doanh nghiệp 
 Phát triển nguồn lực 

0000000


Đương đầu với cạnh tranh ngày càng gay gắt là một thực tế tất yếu đối với tất cả các hoạt động kinh doanh, nếu bạn xét đến:

  • Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng liên tục làm phát sinh những nhu cầu mới;
  • Khách hàng ít hào phóng hơn trong việc lựa chọn;
  • Khả năng thay thế đối với mỗi sản phẩm ngày càng lớn; 
  • Yếu tố quan trọng nhất - sự khan hiếm các nguồn lực cạnh tranh

Nhận thức được những vấn đề trên, FINTEC áp dụng các biện pháp phù hợp để tự làm phong phú thêm nguồn sản phẩm, khả năng quản lý, nguồn nhân lực và quan trọng nhất - tăng cường khả năng phản ứng nhanh đối với môi trường kinh doanh luôn thay đổi.

 


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn