Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Đầu tư & tài chính 
 Chế biến thực phẩm 
 Công nghệ thông tin 
 Thương mại tổng hợp 
 Thương mại điện tử 
 Tư vấn doanh nghiệp 
 Phát triển nguồn lực 

0000000


Mặc dù thị trường dịch vụ Internet Việt nam còn chậm phát triển, FINTEC kỳ vọng một sự phát triển nhanh chóng hơn trong tương lai. Toàn cầu hóa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới nói chung và trong lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng là một quá trình tất yếu. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi giúp bạn nắm được các cơ hội này để liên kết và huy động nguồn lực, tham gia kinh doanh trên môi trường mạng Internet, nơi mà mỗi doanh nghiệp đều có cơ hội thành công ngang bằng nhau. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này tại địa chỉ www.eFintec.com.

FINTEC quan tâm xúc tiến thương mại điện tử đồng thời với các hoạt động khác. Chúng tôi đang nghiên cứu thực hiện các quá trình bán hàng và marketing, nghiệp vụ thanh toán và hỗ trợ sau bán hàng trực tuyến. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng các mặt hàng đa dạng để chọn lựa và nhiều giải pháp thanh toán để biến việc mua hàng trên môi trường Internet thành hiện thực đối với Việt Nam.


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn