Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Đầu tư & tài chính 
 Chế biến thực phẩm 
 Công nghệ thông tin 
 Thương mại tổng hợp 
 Thương mại điện tử 
 Tư vấn doanh nghiệp 
 Phát triển nguồn lực 

0000000


FINTEC tham gia vào Tập đoàn MASAN.. Một trong những ngành kinh doanh chính của Tập đoàn là chế biến xuất khẩu nông sản và thực phẩm. Chúng tôi thường xuyên xuất khẩu thành phẩm và bán thành phẩm sang Châu Âu. Các kế hoạch của chúng tôi trong việc đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và mở rộng thị trường mục tiêu đang được thực hiện. Hàng hóa xuất khẩu truyền thống của FINTEC là nông sản đã qua chế biến, gồm các sản phẩm từ lạc, đồ hộp và các sản phẩm nấm. .

Công ty là đại lý bán các sản phẩm nhập khẩu về công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng gồm phần cứng máy tính, thiết bị mạng, phần mềm và các giải pháp cho doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước. FINTEC đóng vai trò tích cực là kênh tiêu thụ trong nhiều chương trình phát triển thị trường. Chúng tôi giúp các đối tác tăng cường bán hàng trong khu vực. Sự cộng tác hiệu quả giữa FINTEC và các nhà cung cấp giữa FINTEC và các nhà cung cấp thế giới và khu vực đem lại lợi ích cho tất cả các bên. 


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn