Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Đầu tư & tài chính 
 Chế biến thực phẩm 
 Công nghệ thông tin 
 Thương mại tổng hợp 
 Thương mại điện tử 
 Tư vấn doanh nghiệp 
 Phát triển nguồn lực 

0000000As a multi-field corporation, FINTEC is shaping up in the areas of export-processing agricultural produces, trading information technology appliances and office-automation equipment, rendering networking and e-commerce solutions, software outsourcing, financial services, consulting and investment facilities. FINTEC's operation network spreads nationwide from Hanoi, Danang to Hochiminh city and links to worldwide markets at several locations abroad.

At present FINTEC's operation covers following business fields:

  • Investment and financial services
  • Foods and agricultural produces processing
  • Information technology and Office automation
  • Import-export and trading of hi-tech and consumption goods
  • Civil and industrial construction
  • Business consulting for SMEs


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn