Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Đầu tư & tài chính 
 Chế biến thực phẩm 
 Công nghệ thông tin 
 Thương mại tổng hợp 
 Thương mại điện tử 
 Tư vấn doanh nghiệp 
 Phát triển nguồn lực 

0000000   Một trong những chính sách đầu tư quan trọng của Công ty FINTEC là nhằm hỗ trợ các hoạt động định hướng cho xuất khẩu, bao gồm tài trợ cho nghiên cứu thị trường và thực hiện các kế hoạch kinh doanh khả thi.

     Các kế hoạch đầu tư dài hạn của FINTEC tập trung cho phát triển phần mềm và các dịch vụ giá trị gia tăng khác trên nền mạng intranet và Internet. FINTEC đầu tư trên quy mô lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và Internet.

     FINTEC là một kênh chuyển tiền đáng tin cậy đến Việt Nam, một nhà tư vấn đầu tư mà bạn có thể luôn tin tưởng. Văn phòng chi trả kiều hối của FINTEC giúp bạn chuyển tiền một cách thuận lợi và hợp pháp chongười thân và  đối tác làm ăn của bạn ở Việt Nam.


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn