Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Giới thiệu FINTEC 
 Thông tin cần biết 
 Quá trình phát triển 
 Kế hoạch & chiến lược 
 Hội đồng Quản trị 
 Địa chỉ liên hệ 

0000000


 
 
 

Ông Phạm Minh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 

Ông Nguyễn Hồng Chương

Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc
 

 Ông Nguyễn Thanh Hải

Thành viên
 

Ông Đỗ Hồng Minh

Thành viên, Phó Tổng Giám đốc
 


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn