Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Giới thiệu FINTEC 
 Thông tin cần biết 
 Quá trình phát triển 
 Kế hoạch & chiến lược 
 Hội đồng Quản trị 
 Địa chỉ liên hệ 

0000000


 


Trụ sở chính

Địa chỉ:

18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm,  Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

+84-4-3942 5195

Fax:

+84-4-3942 5196

Email:

 hq@fintec.com.vn

Bán hàng:

 hq@fintec.com.vn

Hỗ trợ khách hàng:

hq@fintec.com.vn

Thông tin chung:

 hq@fintec.com.vn
 

Chi nhánh tại Đà Nẵng

Địa chỉ:

123 phố Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại/Fax:

+84-511-691 691

Email:


Liên hệ với các thành viên của FINTEC


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn