Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Giới thiệu FINTEC 
 Thông tin cần biết 
 Quá trình phát triển 
 Kế hoạch & chiến lược 
 Hội đồng Quản trị 
 Địa chỉ liên hệ 

0000000


 

Khai thác lợi thế cạnh tranh của các nguồn lực trong nước và duy trì những mối quan hệ truyền thống, ứng dụng những chuẩn giao tiếp và công nghệ tiên tiến để liên tục mở rộng thị phần và thiết lập mạng lưới cung cấp là chiến lược của chúng tôi trong những năm tới.

FINTEC đang hướng các quy trình làm việc của mình tới ISO-9002 nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả làm việc. Các kế hoạch được lập nhằm:

  • Tìm kiếm các nguồn vốn cho phát triển chiến lược;
  • Tăng cường hơn nữa nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu của công ty;
  • Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mạng với vai trò nền tảng cho sự tăng trưởng;
  • Tham gia vào chương trình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm chia sẻ giải pháp cho các vấn đề cùng quan tâm.


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn