Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Giới thiệu FINTEC 
 Thông tin cần biết 
 Quá trình phát triển 
 Kế hoạch & chiến lược 
 Hội đồng Quản trị 
 Địa chỉ liên hệ 

0000000

Tháng 9/1995

Công ty FINTEC được thành lập theo hình thức Công ty cổ phần tư nhân.
Hoạt động kinh doanh: Cung cấp các giải pháp và sản phẩm Công nghệ thông tin.
Địa chỉ : 18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 

Tháng 1/1996

Gia nhập Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

 

Tháng 4/1997

Thành lập Trung tâm Thiết bị Văn phòng (FINTEC OA).


 

Tháng 9/1998

Thành lập Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm (FINTEC Factory).


 

Tháng 4/1999

Thành lập Văn phòng Chi trả Kiều hối (FINTEC Finance).
Địa chỉ : 18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Tháng 12/1999

Thành lập Trung tâm Công nghệ Phần mềm và Thương mại Điện tử.
 

Tháng 12/1999

Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Tháng 3/2000

Thành lập Chi nhánh tại Thành Phố Đà Nẵng.

Tháng 5/2000

Thành lập Chi nhánh Tin Học (FINTEC IT).

 


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn