Giới thiệu | Hoạt động | Sản phẩm | Đầu tư | Đối tác | Thành viên | Trợ giúp | Liên hệ 
 Giới thiệu FINTEC 
 Thông tin cần biết 
 Quá trình phát triển 
 Kế hoạch & chiến lược 
 Hội đồng Quản trị 
 Địa chỉ liên hệ 

0000000
September 1995 FINTEC Corporation founded as a private-held joint-stock company.
Business Activities: Providing IT solutions and products
Present address: 18 Yet Kieu St., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
January 1996 Joining VCCI (The Chamber of Commerce and Industry of Vietnam)
April 1997 Establishment of Office-automation Equipment Center (FINTEC OA)
From December 2001 named Thang Long Branch
September 1998

Establishment of Food-processing Factory (FINTEC Factory)

April 1999 Establishment of Remittance Payment Office (FINTEC Finance)
Present address: 18 Yet Kieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
December 1999

Formation of Ho Chi Minh Branch

March 2000

Formation of Danang Branch

October 2002 Establishment of Construction Division (FINTEC Construction) 
January 2003 Establishment of FINTEC Industry Co., Ltd
Address: Bach Sam, My Hao, Hung Yen, Vietnam


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Bản quyền : Công ty FINTEC 1999-2010
18 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Tel: +84 4 3942 5195    Fax: +84 4 3942 5196    Email: hq@fintec.com.vn